Menu
Home  >  Verzekeringen  >  Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemer én werkgever

De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht. Gelukkig maar, want elk jaar gebeuren er zo’n 200.000 werkongevallen in ons land, op het werk zelf of tijdens het pendelen.

De verzekeraar vergoedt het financieel verlies bij een arbeidsongeval. Uw werknemer krijgt dus een vervangingsinkomen. Als hij overlijdt, krijgen de nabestaanden een vergoeding.

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?

  • Kosten: medische ingrepen, protheses, verplaatsingen, loonverlies
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: dagvergoeding voor loonverlies
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid: jaarlijkse vergoeding na controle door arts, extra tegemoetkoming voor hulpbehoevenden
  • Dodelijk arbeidsongeval: kosten voor de overbrenging en begrafenis, rente voor de nabestaanden

Arbeidsongevallenverzekering: extra opties

Bijkomende waarborgen maken de arbeidsongevallenverzekering pas echt interessant. Uw werknemers krijgen namelijk een extralegaal voordeel en dat is voor u als werkgever fiscaal voordeliger dan een loonsverhoging.

  • Excedent – Wet: Verhoogt het loonplafond van de dekking. Vooral nuttig voor grootverdieners.
  • Privéleven: Vult de lagere uitkering voor privé-ongevallen (sociale zekerheid) aan tot het niveau van arbeidsongevallen.
  • Verzekering gewaarborgd loon: Waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat de werkgever betaalt aan de werknemer en dekt het verschil tussen het normale loon van de werknemer en de vergoeding van de verzekering (90% van het basisloon). Werkgeversbijdragen RSZ kunnen ook vergoed worden.
  • 24/24: Voor contractanten zoals zelfstandigen, beheerders, zaakvoerders en vrije beroepen. De dekking geldt tijdens én na het werk.

Wat onze klanten zeggen

Lang gezocht naar een menselijke benadering van verzekeren, en nu gevonden, in deze tijden niet echt vanzelfsprekend meer.

Rudi Scheers

Steeds een correcte en snelle afhandeling. Marc en zijn collega's staan steeds met de glimlach klaar om je te helpen.

Jessica De Winter

Bedankt voor de correcte en snelle afhandeling hagelstorm.

Frank Polet

Deel ook uw mening

Interesse in een arbeidsongevallenverzekering? Contacteer ons in

Kruibeke Antwerpen
of mail naar info@marcverbraecken.be

Sluit dit venster Schrijf in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van belangrijk nieuws. Inschrijven is gratis.